trực tuyến
🔴[TRỰC TIẾP] Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Gieo trồng hạt giống thiện lành - các bài viết về Gieo trồng hạt giống thiện lành, tin tức Gieo trồng hạt giống thiện lành

Gieo trồng hạt giống thiện lành để không chịu quả báo khổ đau

Ngày 02/6/Tân Sửu vừa qua, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm Chính Điện, truyền trao cho đại chúng bài giảng đầu tiên trong kinh Bát Đại Nhân Giác qua mạng trực tuyến...

Gieo trồng hạt giống thiện lành để không chịu quả báo khổ đau

Gieo trồng hạt giống thiện lành để không chịu quả báo khổ đau

Ngày 02/6/Tân Sửu vừa qua, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm Chính Điện, truyền trao cho đại chúng bài giảng đầu tiên trong kinh Bát Đại Nhân Giác qua mạng trực tuyến...

12/7/2021

68 Lượt xem