trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
Gieo trồng hạt giống thiện lành - các bài viết về Gieo trồng hạt giống thiện lành, tin tức Gieo trồng hạt giống thiện lành

Các Bạn Học Sinh Về Chùa Gieo Trồng Hạt Giống Thiện Lành

Mong rằng các bạn học sinh sẽ được kết duyên lành với Chính pháp, những hạt giống thiện lành luôn nở rộ trong tâm mỗi người không chỉ ở đời này mà còn...

Các Bạn Học Sinh Về Chùa Gieo Trồng Hạt Giống Thiện Lành

Các Bạn Học Sinh Về Chùa Gieo Trồng Hạt Giống Thiện Lành

Mong rằng các bạn học sinh sẽ được kết duyên lành với Chính pháp, những hạt giống thiện lành luôn nở rộ trong tâm mỗi người không chỉ ở đời này mà còn...

04/5/2018

8 Lượt xem