trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
giúp người đau khổ - các bài viết về giúp người đau khổ, tin tức giúp người đau khổ

Phật tử có thể làm gì để bớt khổ và giúp người đau khổ?

Con vừa lướt qua facebook và thấy hình ảnh đứa trẻ bị lũ vùi trong bùn cát. Phật tử có thể làm gì để bớt khổ và giúp người đau khổ nhé!

Phật tử có thể làm gì để bớt khổ và giúp người đau khổ?

Phật tử có thể làm gì để bớt khổ và giúp người đau khổ?

Con vừa lướt qua facebook và thấy hình ảnh đứa trẻ bị lũ vùi trong bùn cát. Phật tử có thể làm gì để bớt khổ và giúp người đau khổ nhé!

18/11/2019

58 Lượt xem