Hàng nghìn Phật tử tham gia thời khóa sám hối, thính Pháp thường kỳ tại chùa Ba Vàng

Như thường lệ, chiều ngày 30/5/Canh Tý (tức 20/7/2020), hàng nghìn Phật tử của hơn 130 đạo tràng hiện đang tu học tại chùa Ba Vàng lại cùng nhau vân tập về chùa Ba Vàng để tham dự thời khóa sám hối chuyển hóa và học Pháp thường kỳ.

Thời khóa sám hối đã được diễn ra trong không khí thiêng liêng và ý nghĩa. Được sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni, toàn thể đại chúng đã cùng nhau hướng lên ngôi Tam Bảo tụng bài Sám Nguyện, ngưỡng mong Tam Bảo chứng minh cho tâm thành ăn năn lỗi trước, nguyện chừa bỏ lỗi sau của mình.

Thời khóa sám hối tại chùa Ba Vàng được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm

Thời khóa sám hối tại chùa Ba Vàng được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm

Các Phật tử chắp tay thành kính hướng lên ngôi Tam Bảo tụng bài Sám Nguyện

Các Phật tử chắp tay thành kính hướng lên ngôi Tam Bảo tụng bài Sám Nguyện

Sau thời khóa sám hối, toàn thể đại chúng một lòng cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm pháp tòa, từ bi ban bố những lời Pháp nhũ quý báu với chủ đề: “Bài học từ người làm công”.

Toàn thể đại chúng cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm pháp tòa

Toàn thể đại chúng cung thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm pháp tòa

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Chính điện

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Chính điện

Trong bài giảng, Sư Phụ cũng chỉ dạy các Phật tử rằng: “Mỗi người chúng ta ai cũng phải hoàn thành bổn phận của mình. Bổn phận của người đệ tử Phật là phải thường xuyên nhớ Pháp để thực hành. Phật tử tại gia phải giữ giới, học Pháp và hộ trì Tam Bảo. Chúng ta sống hoàn thành bổn phận của mình như vậy là chúng ta đang sống đạo, đang tiến đạo.”

Các Phật tử ghi chép lại những lời Pháp nhũ quý báu của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Các Phật tử ghi chép lại những lời Pháp nhũ quý báu của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Hàng ngàn Phật tử từ khắp các tỉnh thành đã vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để nghe Sư Phụ giảng Pháp

Hàng ngàn Phật tử từ khắp các tỉnh thành đã vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện để nghe Sư Phụ giảng Pháp

Chúc mong Phật tử chùa Ba Vàng sẽ luôn tinh tấn học Pháp và thực hành Pháp trong duyên hiện tại của mình để hoàn thành bổn phận của người cư sĩ, như lời chỉ dạy của Sư Phụ.

Các bài xem thêm:

Bình Luận
Link to map Back top top