trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 30/9/2023

tức 16/8 Quý Mão
Hằng Thuận tại chùa Ba Vàng - các bài viết về Hằng Thuận tại chùa Ba Vàng, tin tức Hằng Thuận tại chùa Ba Vàng

Hạnh phúc trào dâng trong lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Ngày 10/4/2022 (tức 10/3/Nhâm Dần), hội đủ duyên lành, 7 đôi thiện nam, thiện nữ đã được tổ chức Lễ Hằng thuận trước sự chứng minh của trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng.

Hạnh phúc trào dâng trong lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Hạnh phúc trào dâng trong lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Ngày 10/4/2022 (tức 10/3/Nhâm Dần), hội đủ duyên lành, 7 đôi thiện nam, thiện nữ đã được tổ chức Lễ Hằng thuận trước sự chứng minh của trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng.

11/4/2022

292 Lượt xem