trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Hấp tinh quỷ - các bài viết về Hấp tinh quỷ, tin tức Hấp tinh quỷ

Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Theo lời Đức Phật dạy, quỷ có rất nhiều loại, nhiều hạng...trong đó có loại quỷ hấp tinh khí của người. Loại quỷ hấp tinh khí của người cũng...

Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Theo lời Đức Phật dạy, quỷ có rất nhiều loại, nhiều hạng...trong đó có loại quỷ hấp tinh khí của người. Loại quỷ hấp tinh khí của người cũng...

11/6/2020

94 Lượt xem