trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Hấp tinh quỷ - các bài viết về Hấp tinh quỷ, tin tức Hấp tinh quỷ

Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Theo lời Đức Phật dạy, quỷ có rất nhiều loại, nhiều hạng...trong đó có loại quỷ hấp tinh khí của người. Loại quỷ hấp tinh khí của người cũng...

Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Hấp tinh quỷ hút tinh khí người tà dâm có thực sự tồn tại?

Theo lời Đức Phật dạy, quỷ có rất nhiều loại, nhiều hạng...trong đó có loại quỷ hấp tinh khí của người. Loại quỷ hấp tinh khí của người cũng...

11/6/2020

94 Lượt xem