trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
hộ trì tu lục hòa - các bài viết về hộ trì tu lục hòa, tin tức hộ trì tu lục hòa

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Này chư Thiên cõi trời Ba ba và chúng chư Thiên khắp nơi ấy mà, về chung vui với Phật tử chúng tôi cùng nhau tu pháp tu lục hòa!

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Bài hát: Hộ trì tu lục hòa | Nhạc Phật giáo | Chùa Ba Vàng

Này chư Thiên cõi trời Ba ba và chúng chư Thiên khắp nơi ấy mà, về chung vui với Phật tử chúng tôi cùng nhau tu pháp tu lục hòa!

20/3/2023

204 Lượt xem