Học được kiên nhẫn, mọi việc ắt thành công

Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành công của mỗi người. Nếu chúng ta có sự kiên trì, quyết tâm làm đến cùng thì sẽ vượt qua được các khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Nhưng để có đức tính kiên nhẫn thì không hề dễ, mà phải là cả một quá trình rèn luyện.
Vậy, cần phải làm thế nào để có được đức kiên nhẫn, không bỏ dở giữa chừng?

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng cho các bạn trẻ hiểu về lợi ích và 2 điều nên làm để có được đức tính kiên nhẫn

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng cho các bạn trẻ hiểu về lợi ích và 2 điều nên làm để có được đức tính kiên nhẫn

Trong video trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã chỉ ra 2 điều giúp chúng ta thực hành và tư duy để có được đức kiên nhẫn. Và một khi thực tập được sự kiên nhẫn thì thành công ắt sẽ đến với tất cả chúng ta.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top