trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
học nhân quả - các bài viết về học nhân quả, tin tức học nhân quả

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ"

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ" cho hơn 2.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 3 - năm 2022

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: 'Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ'

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng: "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ"

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng "Hiểu sâu nhân quả để hành động có trí tuệ" cho hơn 2.000 bạn khóa sinh và tình nguyện viên tại Khóa tu mùa hè lần 3 - năm 2022

19/7/2022

131 Lượt xem