trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
hồi hướng công đức như thế nào - các bài viết về hồi hướng công đức như thế nào, tin tức hồi hướng công đức như thế nào

Hồi hướng công đức cho người mất | Cộng nghiệp và biệt nghiệp

Hồi hướng công đức cho người mất như thế nào? Thế nào là cộng nghiệp và biệt nghiệp? Câu hỏi: “Con kính bạch Sư Phụ, con đọc kinh Địa Tạng thấy có dạy rằng: Nếu người còn sống làm những việc không lành

Hồi hướng công đức cho người mất | Cộng nghiệp và biệt nghiệp

Hồi hướng công đức cho người mất | Cộng nghiệp và biệt nghiệp

Hồi hướng công đức cho người mất như thế nào? Thế nào là cộng nghiệp và biệt nghiệp? Câu hỏi: “Con kính bạch Sư Phụ, con đọc kinh Địa Tạng thấy có dạy rằng: Nếu người còn sống làm những việc không lành

10/12/2021

177 Lượt xem