trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
hồi hướng gia tiên - các bài viết về hồi hướng gia tiên, tin tức hồi hướng gia tiên

Cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho gia tiên

Khi con cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho gia tiên tiền tổ rằm tháng 7 thì con có phải đọc rõ tên từng cụ hay là đọc chung tất cả ạ? Con xin tri ân Thầy ạ.

Cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho gia tiên

Cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho gia tiên

Khi con cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho gia tiên tiền tổ rằm tháng 7 thì con có phải đọc rõ tên từng cụ hay là đọc chung tất cả ạ? Con xin tri ân Thầy ạ.

25/7/2021

51 Lượt xem