trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Hội nghị Diên Hồng Thánh Tổ Trần Nhân Tông - các bài viết về Hội nghị Diên Hồng Thánh Tổ Trần Nhân Tông, tin tức Hội nghị Diên Hồng Thánh Tổ Trần Nhân Tông

Bài hát: Hội nghị Diên Hồng Thánh Tổ Trần Nhân Tông

Việt Nam - đất nước ta bốn ngàn năm lịch sử oai hùng. Nay đại quân Nguyên Mông sục sôi vó ngựa. Rừng kiếm, cung tên quay cuồng như bão lửa, chúng quyết thiêu Đại Việt ta hóa tàn tro.

Bài hát: Hội nghị Diên Hồng Thánh Tổ Trần Nhân Tông

Bài hát: Hội nghị Diên Hồng Thánh Tổ Trần Nhân Tông

Việt Nam - đất nước ta bốn ngàn năm lịch sử oai hùng. Nay đại quân Nguyên Mông sục sôi vó ngựa. Rừng kiếm, cung tên quay cuồng như bão lửa, chúng quyết thiêu Đại Việt ta hóa tàn tro.

15/12/2022

68 Lượt xem