trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
hứa đi chùa - các bài viết về hứa đi chùa, tin tức hứa đi chùa

Hứa đi chùa mà không đi có đáng lo không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con bạch Thầy, nhiều khi con muốn đi chùa nhưng do chưa chắc chắn nên không dám nói trước là sẽ đi, vì có quan niệm cho rằng “đã nói đi chùa vào ngày nào thì phải đi, không thì phải tội”.

Hứa đi chùa mà không đi có đáng lo không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Hứa đi chùa mà không đi có đáng lo không? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con bạch Thầy, nhiều khi con muốn đi chùa nhưng do chưa chắc chắn nên không dám nói trước là sẽ đi, vì có quan niệm cho rằng “đã nói đi chùa vào ngày nào thì phải đi, không thì phải tội”.

16/8/2019

41 Lượt xem

Thoát "Ế" nhờ đi chùa cầu duyên

Thoát "Ế" nhờ đi chùa cầu duyên

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/7/2019

Con xem trên mạng xã hội thấy có nhiều bạn kể là đi một ngôi chùa ở Hà Nội cầu duyên linh lắm. Người thì vừa đi lễ về chỉ sau 1 tháng đã có người yêu