trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Khoá tu mùa hè chùa ba vàng - các bài viết về Khoá tu mùa hè chùa ba vàng, tin tức Khoá tu mùa hè chùa ba vàng

Khoá tu mùa hè chùa Ba Vàng

Con chào Thầy! Thầy cho con hỏi năm nay chùa có tổ chức Khoá tu mùa hè không ạ? Con năm nay 14 tuổi thì có thể đăng ký tham gia được không ạ?

Khoá tu mùa hè chùa Ba Vàng

Khoá tu mùa hè chùa Ba Vàng

Con chào Thầy! Thầy cho con hỏi năm nay chùa có tổ chức Khoá tu mùa hè không ạ? Con năm nay 14 tuổi thì có thể đăng ký tham gia được không ạ?

26/6/2021

79 Lượt xem