trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Khoá tu mùa hè - các bài viết về Khoá tu mùa hè, tin tức Khoá tu mùa hè

Khoá tu mùa hè chùa Ba Vàng

Con chào Thầy! Thầy cho con hỏi năm nay chùa có tổ chức Khoá tu mùa hè không ạ? Con năm nay 14 tuổi thì có thể đăng ký tham gia được không ạ?

Khoá tu mùa hè chùa Ba Vàng

Khoá tu mùa hè chùa Ba Vàng

Con chào Thầy! Thầy cho con hỏi năm nay chùa có tổ chức Khoá tu mùa hè không ạ? Con năm nay 14 tuổi thì có thể đăng ký tham gia được không ạ?

26/6/2021

79 Lượt xem