trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
khóa tu - các bài viết về khóa tu, tin tức khóa tu

Những hoạt động tu học ý nghĩa của các bạn khóa sinh chùa Diên Phúc và chùa Đế Thích

Tham gia khóa tu, các bạn khóa sinh được chư Tăng hướng dẫn lễ Phật, học thiền hành, lắng nghe những câu chuyện nhân quả vô cùng bổ ích

Những hoạt động tu học ý nghĩa của các bạn khóa sinh chùa Diên Phúc và chùa Đế Thích

Những hoạt động tu học ý nghĩa của các bạn khóa sinh chùa Diên Phúc và chùa Đế Thích

Tham gia khóa tu, các bạn khóa sinh được chư Tăng hướng dẫn lễ Phật, học thiền hành, lắng nghe những câu chuyện nhân quả vô cùng bổ ích

02/12/2022

46 Lượt xem