trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
kiêng kỵ tháng 7 cô hồn - các bài viết về kiêng kỵ tháng 7 cô hồn, tin tức kiêng kỵ tháng 7 cô hồn

Sự thật về tháng 7 cô hồn và những điều kiêng kỵ. Vì sao tháng 7 âm lịch gọi là “tháng cô hồn”?

Dân gian quan niệm rằng tháng 7 âm lịch chính là tháng cô hồn, tháng của ma quỷ, không đem lại may mắn. Thế nên trong tháng này, mọi người truyền tai nhau về rất nhiều những điều cần phải kiêng kỵ như không được treo chuông gió ở đầu giường

Sự thật về tháng 7 cô hồn và những điều kiêng kỵ. Vì sao tháng 7 âm lịch gọi là “tháng cô hồn”?

Sự thật về tháng 7 cô hồn và những điều kiêng kỵ. Vì sao tháng 7 âm lịch gọi là “tháng cô hồn”?

Dân gian quan niệm rằng tháng 7 âm lịch chính là tháng cô hồn, tháng của ma quỷ, không đem lại may mắn. Thế nên trong tháng này, mọi người truyền tai nhau về rất nhiều những điều cần phải kiêng kỵ như không được treo chuông gió ở đầu giường

10/8/2021

84 Lượt xem