trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
kinh mi tiên câu 144 - các bài viết về kinh mi tiên câu 144, tin tức kinh mi tiên câu 144

Tượng Vương Chaddanta thì cung kính y cà sa mà Bồ tát Jotipala lại nhiếc mắng "Sa-môn trọc đầu"? - câu 144

Tượng Vương Chaddanta thì cung kính y cà sa mà Bồ tát Jotipala lại nhiếc mắng "Sa-môn trọc đầu"? - câu 144. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Tượng Vương Chaddanta thì cung kính y cà sa mà Bồ tát Jotipala lại nhiếc mắng "Sa-môn trọc đầu"? - câu 144

Tượng Vương Chaddanta thì cung kính y cà sa mà Bồ tát Jotipala lại nhiếc mắng "Sa-môn trọc đầu"? - câu 144

Tượng Vương Chaddanta thì cung kính y cà sa mà Bồ tát Jotipala lại nhiếc mắng "Sa-môn trọc đầu"? - câu 144. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

10/8/2018

1 Lượt xem