trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 29 - các bài viết về Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 29, tin tức Kinh Mi Tiên Vấn Đáp câu 29

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

5 Bài học ý nghĩa từ hư không

Ngày 29 /10/Canh Tý (tức 13/12/2020), sau thời khóa sám hối chuyển hóa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã quang lâm và giảng giải cho đại chúng câu số 202: “Bài học từ hư không” trong lộ trình kinh Mi Tiên Vấn Đáp...

04/01/2021

32 Lượt xem

Tương quan phước và tội - câu hỏi số 071 - 073 -  phần 29 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Tương quan phước và tội - câu hỏi số 071 - 073 - phần 29 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 17/12/2016

Tương quan phước và tội - câu hỏi số 071 - 073 - phần 29 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.