trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Kính tri ân Sư Phụ - các bài viết về Kính tri ân Sư Phụ, tin tức Kính tri ân Sư Phụ

Nhạc phẩm: Kính tri ân Sư Phụ

Giữa thế gian giả tạm, đầy những tham ái, luôn thiêu đốt như nhà lửa, Sư Phụ vẫn không một phút giây nhàm mỏi, luôn từ bi nâng đỡ chúng con trên con đường tầm cầu giải thoát...

Nhạc phẩm: Kính tri ân Sư Phụ

Nhạc phẩm: Kính tri ân Sư Phụ

Giữa thế gian giả tạm, đầy những tham ái, luôn thiêu đốt như nhà lửa, Sư Phụ vẫn không một phút giây nhàm mỏi, luôn từ bi nâng đỡ chúng con trên con đường tầm cầu giải thoát...

08/01/2021

48 Lượt xem