trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
lễ cầu siêu cho thai nhi - các bài viết về lễ cầu siêu cho thai nhi, tin tức lễ cầu siêu cho thai nhi

Hướng dẫn cách cầu siêu cho thai nhi tại chùa Ba Vàng

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Hướng dẫn cách cầu siêu cho thai nhi tại chùa Ba Vàng

Hướng dẫn cách cầu siêu cho thai nhi tại chùa Ba Vàng

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

31/8/2022

15243 Lượt xem