trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
lễ chuyển nghiệp - các bài viết về lễ chuyển nghiệp, tin tức lễ chuyển nghiệp

Thầy Trụ trì về dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thầy đã có 5 năm với công tác giảng dạy tại trường đại học Kinh Tế Quốc Dân trước khi chuyển sang làm việc tại Viện Chế Tạo Máy thuộc Bộ Công Nghiệp...

Thầy Trụ trì về dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thầy Trụ trì về dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thầy đã có 5 năm với công tác giảng dạy tại trường đại học Kinh Tế Quốc Dân trước khi chuyển sang làm việc tại Viện Chế Tạo Máy thuộc Bộ Công Nghiệp...

26/6/2016

1437 Lượt xem