Lễ Hằng thuận ấn tượng của 2 Phật tử trẻ tại chùa Ba Vàng

Hiểu được lợi ích của việc tổ chức lễ Hằng thuận, ngày 09/5/Canh Tý (tức 29/6/2020), hai gia đình Phật tử tại đạo tràng Trúc Thanh và Trúc Anh đã về chùa Ba Vàng thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng tác lễ Hằng thuận, cầu nguyện hạnh phúc, hôn nhân gia đình.

>>> Những ấn tượng và cảm xúc đặc biệt trong lễ Hằng Thuận. Tại đây!

Hai gia đình Phật tử tại đạo tràng Trúc Thanh và Trúc Anh thỉnh Sư Phụ và chư Tăng tác lễ Hằng thuận

Hai gia đình Phật tử tại đạo tràng Trúc Thanh và Trúc Anh thỉnh Sư Phụ và chư Tăng tác lễ Hằng thuận

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng dự và ban bố cho 2 cặp đôi cô dâu – chú rể những lời Pháp nhũ quý báu

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm chứng dự và ban bố cho 2 cặp đôi cô dâu – chú rể những lời Pháp nhũ quý báu

Đại diện cha mẹ của tân lang, tân nương bạch thỉnh Sư Phụ tác lễ Hằng thuận

Đại diện cha mẹ của tân lang, tân nương bạch thỉnh Sư Phụ tác lễ Hằng thuận

Tân lang, tân nương dâng vật phẩm cúng dường Tam Bảo trong lễ Hằng thuận

Tân lang, tân nương dâng vật phẩm cúng dường Tam Bảo trong lễ Hằng thuận

Hai cặp đôi lắng nghe những lời căn dặn của Sư Phụ

Hai cặp đôi lắng nghe những lời căn dặn của Sư Phụ

Tân lang, tân nương đối trước bàn sinh ân, cảm niệm ân đức sinh thành của cha mẹ

Tân lang, tân nương đối trước bàn sinh ân, cảm niệm ân đức sinh thành của cha mẹ

Buổi lễ Hằng thuận đã diễn ra trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người. Mong rằng, từ nhân duyên này, các bạn trẻ sẽ được kết thiện duyên với Tam Bảo, thực hành những lời Phật dạy và những lời đạo từ của Sư Phụ để cuộc sống lứa đôi được vẹn toàn, gia đình được an vui, hạnh phúc.

Tân lang trao nhẫn cưới cho tân lương trong buổi lễ Hằng thuận

Tân lang trao nhẫn cưới cho tân nương trong buổi lễ Hằng thuận

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top