trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão
lễ khai Pháp đầu năm - các bài viết về lễ khai Pháp đầu năm, tin tức lễ khai Pháp đầu năm

Lễ khai Pháp đầu năm - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ khai Pháp đầu năm - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Lễ khai Pháp đầu năm - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 08/01/Quý Mão

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

29/01/2023

49 Lượt xem

Phật tử hân hoan về tham dự lễ khai Pháp đầu năm tại chùa Ba Vàng

Phật tử hân hoan về tham dự lễ khai Pháp đầu năm tại chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 20/6/2015

Chiều ngày 26/02/2015, nhân dân Phật tử từ khắp các tỉnh thành trong cả nước đã vân tập vào bên trong Ngôi Đại Hùng Bảo Điện để nghe buổi khai Pháp đầu xuân