Lễ Phật – Ngồi thiền: “Con tập lắng tâm”!

5h15p sáng 27/7/2020 (tức 7/6/Canh Tý) tại Đại giảng đường chùa Ba Vàng, hơn 3000 bạn khóa sinh đã được tham gia thời khóa học cách lễ Phật và ngồi thiền. Đặc biệt thời khóa có sự hướng dẫn trực tiếp của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh – Trưởng Ban tổ chức Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2020.

Mở đầu thời khóa tu học, các bạn được nghe Sư Phụ chia sẻ về ý nghĩa của việc lễ Phật và cách lễ Phật sao cho đúng. Trong kinh Đức Phật từng dạy lễ Phật sẽ được rất nhiều phúc báu như: thân tướng cao lớn; được sinh vào chỗ cao quý; được mọi người kính trọng; được tăng trưởng trí tuệ; được địa vị cao quý.
Bên cạnh đó, Sư Phụ cũng lý giải về lợi ích của việc ngồi thiền giúp tâm an tịnh, thư thái; đối với các bạn học sinh, sinh viên thì thiền còn giúp giải tỏa căng thẳng học hành. Dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các bạn khóa sinh cùng trang nghiêm tọa thiền trong không gian tĩnh lặng.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn các bạn khóa sinh về cách lễ Phật

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn các bạn khóa sinh về cách lễ Phật

Bạn trẻ lắng nghe Sư Phụ chia sẻ về cách lễ Phật, ngồi thiền

Bạn trẻ lắng nghe Sư Phụ chia sẻ về cách lễ Phật, ngồi thiền

Các bạn khóa sinh trang nghiêm trong thời khóa tọa thiền

Các bạn khóa sinh trang nghiêm trong thời khóa tọa thiền

Hơn 3000 khóa sinh thực tập lễ Phật dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Hơn 3000 khóa sinh thực tập lễ Phật dưới sự hướng dẫn của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top