trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
lễ rước đăng kính mừng phật đản - các bài viết về lễ rước đăng kính mừng phật đản, tin tức lễ rước đăng kính mừng phật đản

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

13/5/2022

34 Lượt xem