trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
lễ rước đăng - các bài viết về lễ rước đăng, tin tức lễ rước đăng

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng

Linh thiêng lễ rước đăng kính mừng Đức Phật đản sinh | Đại lễ Phật đản 2022 Chùa Ba Vàng. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

13/5/2022

34 Lượt xem