trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
lễ trà tỳ - các bài viết về lễ trà tỳ, tin tức lễ trà tỳ

Chư Tăng Ni, Phật tử thập phương dự lễ trà - tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Ngày 27/12/Tân Sửu (tức 29/01/2022), chư Tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến cùng hàng ngàn Phật tử đã vân tập về tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) làm lễ cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh...

Chư Tăng Ni, Phật tử thập phương dự lễ trà - tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Chư Tăng Ni, Phật tử thập phương dự lễ trà - tỳ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Ngày 27/12/Tân Sửu (tức 29/01/2022), chư Tôn đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến cùng hàng ngàn Phật tử đã vân tập về tổ đình Từ Hiếu (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) làm lễ cung thỉnh kim quan Thiền sư Thích Nhất Hạnh...

29/01/2022

194 Lượt xem