trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Lễ tri ân Sư Phụ - các bài viết về Lễ tri ân Sư Phụ, tin tức Lễ tri ân Sư Phụ

Pháp thoại: Lễ tri ân Sư Phụ nhân ngày 20-11

Lễ tri ân Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh. Thầy không phải người sinh ra chúng con nhưng Thầy lại là người sinh chúng con ra trong giáo Pháp của Như Lai. 

Pháp thoại: Lễ tri ân Sư Phụ nhân ngày 20-11

Pháp thoại: Lễ tri ân Sư Phụ nhân ngày 20-11

Lễ tri ân Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh. Thầy không phải người sinh ra chúng con nhưng Thầy lại là người sinh chúng con ra trong giáo Pháp của Như Lai. 

18/6/2019

2 Lượt xem