trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
lời di giáo - các bài viết về lời di giáo, tin tức lời di giáo

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Ở những giây phút cuối cùng, trong một thân bệnh, Đức Phật vẫn độ cho người đệ tử cuối cùng, vẫn thuyết kinh. Những lời dạy của Ngài như lời của một người Cha với tình thương lớn lao...

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Ở những giây phút cuối cùng, trong một thân bệnh, Đức Phật vẫn độ cho người đệ tử cuối cùng, vẫn thuyết kinh. Những lời dạy của Ngài như lời của một người Cha với tình thương lớn lao...

07/4/2021

106 Lượt xem