Lợi ích của việc hồi hướng công đức

Câu hỏi: “Kính bạch Thầy. Trong kinh Địa Tạng viết khi làm việc thiện phóng sinh, ăn chay, tụng kinh,… 7 phần công đức phước báu thì người mất chỉ nhận được 1 phần, còn lại 6 phần người cõi dương nhận được. Sau đó ở phần hồi hướng con lại thấy nói đem công đức này hướng về khắp tất cả. Phần công đức bị phân chia nhiều như vậy thì con có vô tình làm cho phần công đức của người thân đã mất đáng lẽ được nhận giảm bớt đi không ạ? Xin Thầy giải đáp cho con. Con xin tri ân công đức của Thầy.”
Vậy việc hồi hướng cho khắp pháp giới có khiến phần công đức của người mất bị giảm bớt không?
Để trả lời cho câu hỏi này và hiểu rõ hơn về lợi ích của việc hồi hướng công đức, kính mới quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top