“Lục Hòa Ca” – ở đâu có Lục Hòa, ở đó có an vui …

“Hoa cúc vàng quân tử,
Dầu có héo cũng không rời nhụy.
Hoa cúc vàng thanh cao,
Dầu có héo cũng không phai màu.

CLB Cúc Vàng, CLB an vui
Tu Pháp Phật lục hòa.
CLB Cúc Vàng, CLB an vui
Cùng nhau làm phận sự.
CLB Cúc Vàng CLB an vui
Cùng nhau tu tinh tấn”
Với ca từ vui tươi nhưng vẫn mang những ý nghĩa thật sâu sắc, bài hát “Lục hòa ca” được Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Chùa Ba Vàng viết lên để tuyên dương Phật Pháp, tuyên dương tinh thần lục hòa.

>>> Pháp tu Lục hòa – Sự hòa hợp tạo nên sức mạnh của tập thể

Trong buổi giảng Pháp định kỳ vừa qua của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ca khúc đã được chính các Phật tử chùa Ba Vàng hát vang, dâng lên cúng dường Sư Phụ cùng đại Tăng.
Kính mời Quý vị và các bạn cùng lắng nghe, hát vang để tự mình cảm nhận ý nghĩa sâu sắc của bài hát!

Các bài nên xem:

Link to map Back top top