Lý giải Đại nguyện của Địa Tạng Bồ tát “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật …”

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại từ đại bi có thệ nguyện độ thế rất rộng lớn. Ngài là giáo chủ của cõi U Minh.
Khi nói về đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chắc hẳn cũng có nhiều người thắc mắc như câu hỏi từ nick Facebook Văn Hậu:
“Kính bạch Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy cho con về một điều trong Phật Pháp mà con chưa rõ ạ. Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát, con được biết đại nguyện của Ngài là cứu độ tất cả chúng sanh thành Phật, Ngài mới thành Phật. Con nghĩ là tại sao Ngài không nguyện sớm thành Phật để cứu độ tất cả chúng sanh thành Phật. Trí huệ của Phật sẽ viên mãn hơn Bồ Tát. Nhưng con nghĩ chắc hẳn sẽ có dụng ý nào khác mà con chưa hiểu. Kính mong Thầy từ bi thương xót giảng dạy nghĩa lý cho con. Con xin tri ân công đức Thầy ạ.”
Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây để hiểu rõ hơn về Đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát.

Các bạn nên xem:

Tags:
Link to map Back top top