trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
mâm cúng gia tiên - các bài viết về mâm cúng gia tiên, tin tức mâm cúng gia tiên

Mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng thế nào để gia tiên có thể thụ hưởng được?

Trong những ngày Tết, hầu như gia đình nào cũng sắm sửa ba bữa cơm cúng gia tiên. Phải cúng mấy bữa và cúng thế nào để gia tiên có nhận được không?

Mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng thế nào để gia tiên có thể thụ hưởng được?

Mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng thế nào để gia tiên có thể thụ hưởng được?

Trong những ngày Tết, hầu như gia đình nào cũng sắm sửa ba bữa cơm cúng gia tiên. Phải cúng mấy bữa và cúng thế nào để gia tiên có nhận được không?

23/01/2020

114 Lượt xem