trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
ngăn ngừa điều ác - các bài viết về ngăn ngừa điều ác, tin tức ngăn ngừa điều ác

Sớm Ngăn Ngừa Điều Ác - Câu Hỏi Số 043 - 044 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 22 - Câu Hỏi Số 043 - 044 | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng. Câu 43: Sớm Ngăn Ngừa Điều Ác Câu 44: Lửa Địa Ngục

Sớm Ngăn Ngừa Điều Ác - Câu Hỏi Số 043 - 044 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Sớm Ngăn Ngừa Điều Ác - Câu Hỏi Số 043 - 044 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Phần 22 - Câu Hỏi Số 043 - 044 | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng. Câu 43: Sớm Ngăn Ngừa Điều Ác Câu 44: Lửa Địa Ngục

07/05/2021

50 Lượt xem

Bài giảng: Sớm ngăn ngừa điều ác và lửa địa ngục

Bài giảng: Sớm ngăn ngừa điều ác và lửa địa ngục

Hoạt động phật sự🞄 02/08/2016

Câu hỏi 43: Sớm ngăn ngừa điều ác trong bộ kinh qua sự giảng giải của Thầy chỉ ra rằng là người đệ tử Phật thấy việc thiện phải tìm và năng nổ vào làm...