trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
nghề thầy bói - các bài viết về nghề thầy bói, tin tức nghề thầy bói

Quả báo của những người làm nghề thầy bói, mê tín | Vấn đáp Phật Pháp

Thưa Thầy, phải chăng đó là quả báo dành cho những người hành nghề mê tín, gieo rắc mê tín cho mọi người ạ? Con xin Thầy giải thích cho con ạ?

Quả báo của những người làm nghề thầy bói, mê tín | Vấn đáp Phật Pháp

Quả báo của những người làm nghề thầy bói, mê tín | Vấn đáp Phật Pháp

Thưa Thầy, phải chăng đó là quả báo dành cho những người hành nghề mê tín, gieo rắc mê tín cho mọi người ạ? Con xin Thầy giải thích cho con ạ?

19/6/2019

29 Lượt xem