trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Chủ Nhật, 17/10/2021

tức 12/9 Tân Sửu
Người khuyết tật - các bài viết về Người khuyết tật, tin tức Người khuyết tật

Người khuyết tật có nên tự ti? - Vấn đáp Phật Pháp

Con là một người khuyết tật, con bị lệch vai và chỉ cao 1m30. Dù cố gắng sống vui vẻ nhưng sự tự ti vẫn không thể nào tránh khỏi.

Người khuyết tật có nên tự ti? - Vấn đáp Phật Pháp

Người khuyết tật có nên tự ti? - Vấn đáp Phật Pháp

Con là một người khuyết tật, con bị lệch vai và chỉ cao 1m30. Dù cố gắng sống vui vẻ nhưng sự tự ti vẫn không thể nào tránh khỏi.

20/6/2019

7 Lượt xem