trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Người khuyết tật - các bài viết về Người khuyết tật, tin tức Người khuyết tật

Người khuyết tật có nên tự ti? - Vấn đáp Phật Pháp

Con là một người khuyết tật, con bị lệch vai và chỉ cao 1m30. Dù cố gắng sống vui vẻ nhưng sự tự ti vẫn không thể nào tránh khỏi.

Người khuyết tật có nên tự ti? - Vấn đáp Phật Pháp

Người khuyết tật có nên tự ti? - Vấn đáp Phật Pháp

Con là một người khuyết tật, con bị lệch vai và chỉ cao 1m30. Dù cố gắng sống vui vẻ nhưng sự tự ti vẫn không thể nào tránh khỏi.

20/6/2019

7 Lượt xem