trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
người mới mất - các bài viết về người mới mất, tin tức người mới mất

Gửi thông tin của người mới mất thỉnh quý Thầy hồi hướng

Con chào Thầy ạ. Mẹ con mới mất, con xin gửi tên tuổi, ngày giờ mất của mẹ con nhờ quý Thầy hồi hướng cho mẹ con được không ạ?

Gửi thông tin của người mới mất thỉnh quý Thầy hồi hướng

Gửi thông tin của người mới mất thỉnh quý Thầy hồi hướng

Con chào Thầy ạ. Mẹ con mới mất, con xin gửi tên tuổi, ngày giờ mất của mẹ con nhờ quý Thầy hồi hướng cho mẹ con được không ạ?

26/6/2021

11 Lượt xem

Chuyện kiêng kỵ khi nhà có người mới mất?

Chuyện kiêng kỵ khi nhà có người mới mất?

Phật Pháp ứng dụng🞄 04/01/2021

Bố mẹ con nói nhà có tang sự thì không được đi lễ chùa, nên không cho con đi. Vậy con thưa Thầy có phải như thế không ạ?...