trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
nguồn gốc tết trung thu - các bài viết về nguồn gốc tết trung thu, tin tức nguồn gốc tết trung thu

Trung Thu 2022 vào ngày nào? Ý nghĩa ngày Tết Trung Thu

Tết Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm vì ngày này mặt trăng tròn nhất và sáng nhất. Theo như bảng lịch năm 2022, Tết Trung Thu sẽ rơi vào...

Trung Thu 2022 vào ngày nào? Ý nghĩa ngày Tết Trung Thu

Trung Thu 2022 vào ngày nào? Ý nghĩa ngày Tết Trung Thu

Tết Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm vì ngày này mặt trăng tròn nhất và sáng nhất. Theo như bảng lịch năm 2022, Tết Trung Thu sẽ rơi vào...

28/9/2020

2730 Lượt xem