trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
nhạc Phật giáo - các bài viết về nhạc Phật giáo, tin tức nhạc Phật giáo

Bài hát: Người mẹ 3 miền | Thể hiện: Vũ đoàn Bamboo

Bài hát: Người mẹ 3 miền. Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương. Thể hiện: Vũ đoàn BamBoo

Bài hát: Người mẹ 3 miền | Thể hiện: Vũ đoàn Bamboo

Bài hát: Người mẹ 3 miền | Thể hiện: Vũ đoàn Bamboo

Bài hát: Người mẹ 3 miền. Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương. Thể hiện: Vũ đoàn BamBoo

30/8/2021

37 Lượt xem

Ca khúc: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha | Nhạc Phật giáo

Ca khúc: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha | Nhạc Phật giáo

Nhạc Phật giáo 🞄 29/8/2021

Ca khúc: Vu Lan mùa Tự Tứ báo hiếu mẹ cha. Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Sáng tác nhạc: Xuân Trí

Ca nhạc kính mừng Đức Phật đản sinh | Nhạc Phật giáo

Ca nhạc kính mừng Đức Phật đản sinh | Nhạc Phật giáo

Nhạc Phật giáo 🞄 02/8/2021

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca

Nhạc Phật giáo 🞄 01/7/2021

Ban quan trị xin gửi tới quý Phật tử danh sách những bài hát trong video "Nhạc Phật giáo - Cuộc đời Đức Phật Thích Ca"