Nhân duyên thù thắng khởi sinh trong đại lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên chùa Ba Vàng năm 2020

“Như chúng ta đã biết, thân quyến chúng ta bỏ báo thân mấy ai được sinh vào cảnh giới lành. Như trong kinh Phật dạy, đa phần đọa lạc, nhất là vào cõi ngạ quỷ. Trong cõi ngạ quỷ, mình gọi là cô hồn, ma đói, ma khát thì các vong linh rất mong mỏi thân quyến cúng cho họ, làm phước cho họ. Nhất là việc cúng dường đến Tam Bảo, cúng dường đến chúng Tăng, hồi hướng phước cho họ là việc hết sức lợi ích. Chúng ta cúng thí cho các vong linh trong tiết Vu Lan tháng 7 này thì các vong linh sẽ được về thọ thực theo duyên phước của mình, hưởng phần do thân quyến cúng thí” – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ.
Vì vậy, để nhân dân, Phật tử có dịp được tri ân, đền ân đến ông bà, tiên tổ đã khuất, nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh chùa Ba Vàng tổ chức trực tuyến lễ Cầu siêu phả độ gia tiên và thiết lập tế đàn cúng thí thực cầu siêu độ cho vong linh gia tiên tiền tổ của quý Phật tử, cũng như cho các vong hồn có nhân duyên với Pháp hội tối ngày 08/7/Canh Tý (tức 26/8/2020).

Sư Phụ cùng chư Tăng niêm hương bạch Phật tác lễ cầu siêu cho các hương linh

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng niêm hương bạch Phật tác lễ cầu siêu cho các hương linh

Chư Tăng chùa Ba Vàng đại diện hàng Phật tử dâng lời bạch Phật

Hình ảnh chư Tăng trang nghiêm hướng về Tam Bảo trong buổi lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên - lễ báo đền ân đức của cha mẹ trong hiện kiếp này và cha mẹ nhiều kiếp cùng với gia tiên tiền tổ, người thân quyến thuộc

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên – lễ báo đền ân đức của cha mẹ trong hiện kiếp này và cha mẹ nhiều kiếp cùng với gia tiên tiền tổ, người thân quyến thuộc

Không khí trang nghiêm, thanh tịnh của lễ cầu siêu

Dưới sự chỉ dạy của chư Tăng và với sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ của các Phật tử đang tu học tại chùa, đàn tràng cầu siêu trong mùa Vu Lan 2020 vô cùng trang nghiêm và tố hảo. Nương đức Tam Bảo, Sư Phụ cùng chư Tăng đã khai thị các hương linh đủ duyên về trong Pháp hội hiểu được tội nghiệp của mình, từ đó được sám hối, xả bỏ chấp trước nơi xác thân, tài sản, thân bằng quyến thuộc, hóa giải những hận thù, oán kết, để trở về nương tựa Tam Bảo tu hành thoát khổ.

Đàn lễ cúng thí thực trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng

Đàn lễ cúng thí thực trong buổi lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng

Hương hoa, phẩm vật được dâng cúng trong buổi Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Hương hoa, phẩm vật được dâng cúng trong buổi Lễ Cầu siêu

Nhân duyên thù thắng của các hương linh có mặt trong đàn tràng

#1 Được quy y Tam Bảo – Nhân duyên khó gặp

Trong buổi lễ, Sư Phụ khai thị cho các hương linh được sám hối và quy y Tam Bảo: “Này các hương linh, chư Tăng đã vì chư vị sám hối cho rồi, nay nơi thân chư vị, tâm chư vị đã được phần thanh tịnh. Chư Tăng sẽ vì các vị mà truyền Pháp quy y Tam Bảo. Đây là nhân duyên thù thắng trong vô lượng kiếp, không dễ gì chư vị có duyên được với Tam Bảo. Phật Pháp thật là khó gặp, hôm nay đủ duyên lành, các vị về đây hãy nhất tâm quy hướng Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo; gọi là quy y Tam Bảo. Quy là hướng về, y là nương tựa. Hết thảy chư hương linh hướng về nương tựa Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng, Tam Bảo là ruộng phước điền tối thượng, là chỗ trở về cho hết thảy chúng sinh, là thể tính thanh tịnh của tất cả các chúng sinh, là chỗ duy nhất cho chúng sinh nương tựa để thoát khỏi luân hồi khổ đau này. Cho nên hết thảy các hương linh hôm nay hãy nhất tâm chí thành. Các hương linh đã chịu khổ bao nhiêu ngày tháng trong kiếp ngạ quỷ cô hồn mới biết rằng nhân quả chẳng sai”.

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Theo lời khai thị của Sư Phụ, các hương linh đã phải chịu khổ trong cảnh giới ngạ quỷ, vậy nên buổi lễ cầu siêu chính là duyên lành để các hương linh được nương tựa Tam Bảo, từ đó có cơ hội được thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ đau khổ và luân hồi sinh tử. Sau khi tác lễ quy y, Sư Phụ đặt Pháp danh cho các vong linh là Tịnh Đức. Với ý nghĩa “Tịnh” là trong sạch, “Đức” là đức lành, Sư Phụ mong mỏi các hương linh tu đức trong sạch, tất cả những Pháp bất thiện: tham, sân, si, kiêu mạn làm ô nhiễm tâm cần phải tránh xa.

#2 Được phát Bồ đề tâm nguyện – Hạt giống lành cho nhiều kiếp về sau

Sư Phụ khai thị cho các vong linh về tâm Bồ đề: “Tâm Bồ đề là tâm rất cao quý. Các hương linh có thể từ vô lượng kiếp đến nay chưa được phát tâm Bồ đề cho nên mãi mãi trôi lăn, không có duyên gặp được chánh Pháp. Hôm nay có duyên rồi thì hết thảy hãy phát tâm Bồ đề. Tâm Bồ đề là tâm cầu thành Phật, tâm độ tận chúng sinh. Dẫu các hương linh còn mang thân rất đau khổ nhưng hãy phát tâm rộng lớn, dũng mãnh trong ngày hôm nay. Trong một lần thôi, phát được tâm này cũng vô cùng quý báu, cũng là hạt giống lành cho nhiều kiếp về sau”.

>>> Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

Như vậy, trong đại lễ Cầu siêu phả độ gia tiên, các hương linh đang chịu cảnh khổ của cõi ngạ quỷ đã được gieo hạt giống thành Phật trong nhiều kiếp về sau.
Sau đó, Sư Phụ giao công hạnh Bồ đề để các vong linh được tích lũy phước báu. Thứ nhất là tâm biết ơn và đền ơn, ơn Tam Bảo, ơn chúng Tăng, ơn tất cả những người đã giúp các vong linh được được tốt đẹp trong đời. Thứ hai là nương tựa học theo chánh Pháp, nghiêm trì giới luật của Đức Phật. Thứ ba, Sư Phụ khuyên các vong linh nên phát tâm hộ trì Tam Bảo, hộ trì cho chính Pháp, hộ trì cho những ai bảo vệ chính Pháp để giáo Pháp của Đức Như Lai còn mãi ở thế gian giúp chúng sinh bớt khổ đau, đọa lạc.
Tiếp tục buổi lễ, Sư Phụ cũng hướng dẫn cho các Phật tử, thiện nam, tín nữ đang theo dõi trực tuyến tụng kinh “Đạo mẫu phụ báo trọng ân” và dành khoảng thời gian lắng lòng để nghĩ về ân đức sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Từ đó sinh khởi tâm hiếu, tâm thiện lành và hồi hướng phước báu đến cha mẹ.

Phật tử đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ

Phật tử đã nương tựa vào nơi Tam Bảo cùng hiện tiền chư Tăng để cầu siêu cho các chúng sinh trong cảnh giới vong linh, ngạ quỷ

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên đã khép lại trong niềm hoan hỷ của nhân dân Phật tử. Mong cho tất cả chúng sinh, các vong linh có nhân duyên với Pháp hội đều được hóa giải oán kết, xả bỏ lầm mê chấp trước, tội chướng ác nghiệp được tiêu trừ, phát tâm giác tỉnh, xa rời đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sớm được sinh về nơi cõi giới an vui, gặp Tam Bảo tu hành thoát khổ.

Hạnh Duyên

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top