Những hình ảnh ấn tượng trong lễ giỗ Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 263

Đức Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư với 100 tuổi đời, trọn kiếp người vì chúng sinh lợi lạc, trọn đời tu hành và xiển dương phật pháp. Trên tinh thần tri ân và báo ân tới đức Tổ Sư – bậc tôn sư đã có công khai sáng, tạo nên ngôi già lam Bảo Quang Tự và dâng trọn cuộc đời cho đạo Pháp, hôm nay ngày 23/8/Canh Tý (tức ngày 09/10/2020) toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử hiện đang tu tập, cấm túc tại chùa Ba Vàng trang nghiêm, long trọng tổ chức chương trình nội bộ: Lễ huý kỵ lần thứ 263 của Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác – vị Tổ Sư đã có công tạo dựng ngôi già lam Ba Vàng.

Ban thờ các vị Sư Tổ được các Phật tử trang trí rất tỉ mỉ

Ban thờ các vị Sư Tổ được các Phật tử trang trí rất tỉ mỉ

Ban Tam Bảo chùa Ba Vàng trong lễ giỗ Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Ban Tam Bảo chùa Ba Vàng trong lễ giỗ Tổ Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng thành kính tri ân Tam Bảo và thiền Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Chư Tăng Ni chùa Ba Vàng thành kính tri ân Tam Bảo và thiền Sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Sư Phụ thành kính thực hiện nghi thức cúng Tổ

Sư Phụ thành kính thực hiện nghi thức cúng Tổ

Chương trình được diễn ra trong không khí trang nghiêm với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Văn nghệ tri ân Sư Tổ, chư Tăng cung tuyên lược sử tổ sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác, Sư Phụ ban đạo từ, Phật tử dâng phẩm vật cúng dường và nghi thức cúng Tổ.

Đại đức Thích Trúc Bảo Nghĩa cung tuyên lược sử Sư Tổ

Đại đức Thích Trúc Bảo Nghĩa cung tuyên lược sử Sư Tổ

Các Phật tử thực hiện nghi thức dâng vật phẩm cúng dường

Các Phật tử thực hiện nghi thức dâng vật phẩm cúng dường

Ca sĩ Diệu Đan hát cúng dường bài hát Tri ân Người khai sáng

Ca sĩ Diệu Đan hát cúng dường bài hát Tri ân Người khai sáng

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top