trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ con chồn" - Câu 212 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thứ Sáu, 25/6/2021

tức 16/5 Tân Sửu

Pháp âm

Pháp âm

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Pháp âm
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

[Trực tiếp] 'Học từ con chồn' - Câu 212 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[Trực tiếp] "Học từ con chồn" - Câu 212 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

23/6/2021

107 Lượt xem

[Trực tiếp] Pháp thoại 'Chuyện hình nhân bằng bột' | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/5/Tân Sửu

[Trực tiếp] Pháp thoại "Chuyện hình nhân bằng bột" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/5/Tân Sửu

[Trực tiếp] Pháp thoại "Chuyện hình nhân bằng bột" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Phật Pháp vấn đáp kỳ 11 | Chùa Ba Vàng

Phật Pháp vấn đáp kỳ 11 | Chùa Ba Vàng

Chương trình vấn đáp Phật Pháp được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trả lời trong buổi giảng trực tiếp ngày 08/10/Canh Tý với chủ đề: “Năm thứ báu kho có được ở đời”.

[Trực tiếp] Pháp thoại 'Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức'

[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức". Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

[Trực tiếp] Pháp thoại "Chuyện hình nhân bằng bột" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/5/Tân Sửu

[Trực tiếp] Pháp thoại "Chuyện hình nhân bằng bột" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

[Trực tiếp] Pháp thoại 'Chuyện hình nhân bằng bột' | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/5/Tân Sửu

[Trực tiếp] Pháp thoại "Chuyện hình nhân bằng bột" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/5/Tân Sửu

[Trực tiếp] Pháp thoại "Chuyện hình nhân bằng bột" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/5/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

17/6/2021

551 Lượt xem

Phật Pháp vấn đáp kỳ 11 | Chùa Ba Vàng

Phật Pháp vấn đáp kỳ 11 | Chùa Ba Vàng

Phật Pháp ứng dụng🞄 12/6/2021

Chương trình vấn đáp Phật Pháp được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trả lời trong buổi giảng trực tiếp ngày 08/10/Canh Tý với chủ đề: “Năm thứ báu kho có được ở đời”.

[Trực tiếp] Pháp thoại 'Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức'

[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Trực tuyến🞄 09/6/2021

[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức". Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Ham muốn càng nhiều, khổ càng nhiều! Cách để sống hạnh phúc (rất hay)

Ham muốn càng nhiều, khổ càng nhiều! Cách để sống hạnh phúc (rất hay)

Phật Pháp ứng dụng🞄 09/6/2021

Cuộc sống ngũ dục có rất nhiều thứ thu hút chúng ta như tiền tài, danh vọng, nhà cửa, sự nghiệp,...Nhưng nếu chúng ta sống biết đủ, biết hài lòng với những gì mình đang có thì chúng ta sẽ hạnh phúc

Kinh Tam Bảo - sức mạnh của sự thật giúp kinh thành Vesali thoát khỏi dịch bệnh

Kinh Tam Bảo - sức mạnh của sự thật giúp kinh thành Vesali thoát khỏi dịch bệnh

Phật Pháp ứng dụng🞄 09/6/2021

Kinh Tam Bảo có uy lực như thế nào? Điều gì giúp kinh thành Vesali thoát khỏi nạn dịch? Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

Cách để được yêu quý, tin tưởng (rất hay) | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Cách để được yêu quý, tin tưởng (rất hay) | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Phật Pháp ứng dụng🞄 25/5/2021

Bạn đã bao giờ bị mọi người ghét bỏ, xa lánh? Dù bạn làm đúng nhưng vẫn không được mọi người yêu quý?

"Kinh Tam Bảo" (phần 9) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Kinh Tam Bảo" (phần 9) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

'Kinh Tam Bảo' (phần 9) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Kinh Tam Bảo" (phần 9) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Kinh Tam Bảo" (phần 9) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

14/8/2020

177 Lượt xem

“Kinh Tam Bảo” (phần 8) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

“Kinh Tam Bảo” (phần 8) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kinh Tam Bảo giảng giải🞄 13/8/2020

“Kinh Tam Bảo” (phần 8) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để được nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng...

“Kinh Tam Bảo” (phần 7) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

“Kinh Tam Bảo” (phần 7) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kinh Tam Bảo giảng giải🞄 12/8/2020

“Kinh Tam Bảo” (phần 7) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video để được nghe Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng...

"Kinh Tam Bảo" (phần 6) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Kinh Tam Bảo" (phần 6) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kinh Tam Bảo giảng giải🞄 11/8/2020

"Kinh Tam Bảo" (phần 6) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Kinh Tam Bảo" (phần 5) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Kinh Tam Bảo" (phần 5) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kinh Tam Bảo giảng giải🞄 10/8/2020

Thánh bốn đôi, tám vị Bậc thiện hằng tán dương Đệ tử đấng Thiện Thệ Xứng đáng được cúng dường Bố thí các vị ấy Được kết quả vô lượng Chính Tăng Bảo như vậy Là châu báu thù diệu Mong với sự thật này Được sống chân hạnh phúc.

"Kinh Tam Bảo" (Phần 4) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

"Kinh Tam Bảo" (Phần 4) | Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Kinh Tam Bảo giảng giải🞄 09/8/2020

Bậc Vô thượng Chính Giác Hằng ca ngợi Pháp Thiền Trong sạch, không gián đoạn Chẳng Thiền nào sánh nổi Chính Pháp Bảo như vậy Là châu báu thù diệu Mong với sự thật này Được sống chân hạnh phúc.

Phẩm Lợi Dưỡng, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Để dưỡng nuôi lợi ích cho thân tâm của chúng ta thì Phật Pháp mới là lợi dưỡng chân thật, thiết thực nhất. Trong bài giảng phẩm Lợi Dưỡng trong kinh Pháp Cú

Phẩm Lợi Dưỡng, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Lợi Dưỡng, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Để dưỡng nuôi lợi ích cho thân tâm của chúng ta thì Phật Pháp mới là lợi dưỡng chân thật, thiết thực nhất. Trong bài giảng phẩm Lợi Dưỡng trong kinh Pháp Cú

25/02/2020

95 Lượt xem

Phẩm Tượng, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Tượng, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Kinh Pháp Cú giảng giải🞄 24/02/2020

Trong kinh Pháp Cú, phẩm Tượng, Đức Phật dạy cách điều phục voi cũng là dạy chúng sinh phải gấp gấp quay về điều phục thân và tâm mình...

Phẩm Phụng Trì , kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Phụng Trì , kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Kinh Pháp Cú giảng giải🞄 24/02/2020

Người đệ tử phải làm thế nào để giữ gìn giáo Pháp mãi trường tồn ở thế gian? Bài giảng phẩm Phụng Trì trong kinh Pháp Cú do Thầy Thích Trúc Thái Minh...

Phẩm Kiết Tường, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Kiết Tường, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Kinh Pháp Cú giảng giải🞄 24/02/2020

Chúng ta phải làm sao để đạt được những điều may mắn, tốt lành trong cuộc sống? Mời quý Phật tử theo dõi video phẩm Kiết Tường trong kinh Pháp Cú...

Phẩm Phẫn Nộ, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Phẫn Nộ, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Kinh Pháp Cú giảng giải🞄 24/02/2020

Nếu ai đã một lần phẫn nộ, đều có thể cảm nhận được sự phẫn nộ làm chủ tâm mình, nó đều khiến tâm mình rất đau khổ. Cùng đón xem bài giảng phẩm Phẫn Nộ...

Phẩm Địa Ngục, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Phẩm Địa Ngục, kinh Pháp Cú - Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng

Kinh Pháp Cú giảng giải🞄 23/02/2020

Địa ngục là cõi vô minh, đen tối dành cho những chúng sanh tạo ác nghiệp nặng, vậy chúng sinh nào phải vào địa ngục? Cùng đón nghe bài giảng Phẩm Địa Ngục..

Thần thông trên cung trời Đao Lợi - Phẩm 1.3 - Kinh Địa Tạng giảng giải

Bồ tát Địa Tạng đã nhiều kiếp tu hành, dẫn hóa chúng sinh. Để hiểu hơn mời quý vị cùng theo dõi video: Thần thông trên cung trời Đao Lợi - Phẩm 1.3

Thần thông trên cung trời Đao Lợi - Phẩm 1.3 - Kinh Địa Tạng giảng giải

Thần thông trên cung trời Đao Lợi - Phẩm 1.3 - Kinh Địa Tạng giảng giải

Bồ tát Địa Tạng đã nhiều kiếp tu hành, dẫn hóa chúng sinh. Để hiểu hơn mời quý vị cùng theo dõi video: Thần thông trên cung trời Đao Lợi - Phẩm 1.3

01/02/2020

386 Lượt xem

Nhân quả và nghiệp báo - phẩm 4 | kinh Địa Tạng giảng giải

Nhân quả và nghiệp báo - phẩm 4 | kinh Địa Tạng giảng giải

Kinh Địa Tạng giảng giải🞄 05/11/2019

Nhân quả và nghiệp báo - phẩm 4 | kinh Địa Tạng giảng giải

Như Lai Tán Thán - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 6 (Phần 1)

Như Lai Tán Thán - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 6 (Phần 1)

Kinh Địa Tạng giảng giải🞄 30/10/2019

Với mong muốn để cho các Phật tử hiểu rõ về bổn nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Sư Phụ đã giảng giải bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7 (Phần 2)

Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7 (Phần 2)

Kinh Địa Tạng giảng giải🞄 23/10/2019

Nhà Chùa xin gửi tới quý Phật tử phần tiếp theo của bài giảng: Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất - Kinh Địa Tạng Phẩm Thứ 7 (Phần 2)

Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7 (Phần 1)

Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm Thứ 7 (Phần 1)

Kinh Địa Tạng giảng giải🞄 21/10/2019

Trong bộ kinh Địa Tạng phẩm thứ 7 với tiêu đề: "Lợi Ích Cả Kẻ Còn Người Mất", kinh Phật dạy cho chúng ta làm thế nào để được lợi ích cho cả kẻ sống.

Kinh Địa Tạng Giảng Giải - Danh Hiệu Của Các Địa Ngục

Kinh Địa Tạng Giảng Giải - Danh Hiệu Của Các Địa Ngục

Kinh Địa Tạng giảng giải🞄 08/10/2019

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là một kinh Đại Thừa căn bản cho hành giả tu học. Bồ Tát Địa Tạng là hình mẫu tiêu biểu để hành giả nương theo lập hạnh

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Theo lời Đức Phật dạy, tất cả đều có nhân duyên, nghiệp quả của nó. Để biết được nhân duyên giữa giàu và nghèo, kính mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây...

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Nhân duyên của giàu và nghèo | Kinh Nikaya

Theo lời Đức Phật dạy, tất cả đều có nhân duyên, nghiệp quả của nó. Để biết được nhân duyên giữa giàu và nghèo, kính mời các bạn cùng theo dõi video dưới đây...

18/01/2021

79 Lượt xem

Có mắt như mù | Phẩm Làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Có mắt như mù | Phẩm Làm giàu - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 07/12/2020

Có ba hạng người, này các Tỷ kheo, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. Có người không có mắt để có thể thâu hoạch...

Năm hạng người ăn từ bình bát - Kinh Nikaya

Năm hạng người ăn từ bình bát - Kinh Nikaya

Kinh Nikaya giảng giải🞄 06/12/2020

Bình bát từ lâu đã trở thành biểu tượng của những người khất sĩ phạm hạnh, đức độ... các bạn hãy lắng nghe video “Năm hạng người ăn từ bình bát”...

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Biểu hiện của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 05/12/2020

Một thời Thế Tôn trú tại Gomagga, trong khu rừng Simsapà, dạy các Tỷ kheo: Do ba sự kiện này, này các Tỷ kheo, một người được biết là có lòng tin...

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 05/12/2020

Lợi ích của lòng tin | Phẩm lòng tin - Kinh Nikaya giảng giải. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Ba việc trọng yếu của người xuất gia - Kinh Nikaya

Ba việc trọng yếu của người xuất gia - Kinh Nikaya

Kinh Nikaya giảng giải🞄 05/12/2020

Người xuất gia khi bước chân vào mái nhà của Như Lai thì những việc quan trọng gì cần phải làm trước tiên? Hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm kinh: "Ba việc trọng yếu của người xuất gia"

[Trực tiếp] 'Học từ con bọ cạp' - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 211 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[Trực tiếp] "Học từ con bọ cạp" - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 211 | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 25/5/2021

[Trực tiếp] "Học từ con bọ cạp" - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp Câu 211 | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

'Học từ con chuột' - câu 210 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

"Học từ con chuột" - câu 210 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 11/5/2021

"Học từ con chuột" - câu 210 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

[TRỰC TIẾP] 'Học từ con mèo' - câu 209 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ con mèo" - câu 209 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 25/4/2021

[TRỰC TIẾP] "Học từ con mèo" - câu 209 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi.

[TRỰC TIẾP] 'Học từ con mối' - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 11/4/2021

[TRỰC TIẾP] "Học từ con mối" - câu 208 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi...

[Trực tiếp] 'Học từ Chuyển Luân Thánh Vương' - câu 207 (phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 (phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 12/3/2021

[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 (phần 2) Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Tám

Điều giác ngộ thứ tám: sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm bồ đề, tu hành cầu thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Tám

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Tám

Điều giác ngộ thứ tám: sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não thật vô biên, nên phát tâm bồ đề, tu hành cầu thánh đạo, cứu độ khắp tất cả, nguyện thay thế chúng

13/6/2019

305 Lượt xem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Bảy

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải – Điều Giác Ngộ Thứ Bảy

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải🞄 13/6/2019

Điều giác ngộ thứ bảy: năm dục là tai họa, thân dẫu ở trần tục, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Sáu

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Sáu

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải🞄 13/6/2019

Điều giác ngộ thứ sáu: nghèo khổ hay oán hờn, thường kết nhiều duyên ác, bồ tát hành bố thí, bình đẳng với oán thân, không nhớ đến lỗi cũ, không ghét bỏ

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Năm

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Năm

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải🞄 13/6/2019

Điều giác ngộ thứ năm: ngu si phải sinh tử, nên bồ tát thường nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, và thành tựu biện tài, rồi đem

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Tư

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Tư

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải🞄 13/6/2019

Điều giác ngộ thứ tư: lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá phiền não ác, chiết phục cả bốn ma, ra khỏi ngục ấm giới.

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Ba

Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải - Điều Giác Ngộ Thứ Ba

Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải🞄 13/6/2019

Điều giác ngộ thứ ba: tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, bồ tát không như vậy, thường nhớ đến tri túc, vui cảnh nghèo

Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật

Bài hát: Khúc ca mừng tắm Phật

Nhạc Phật giáo 🞄 29/5/2021

Con nay cung kính Đức Như Lai. Học hạnh chư Thiên tắm thân Ngài. Khi vừa đản sinh đi bảy bước. Tất Đạt Đa Thái tử giáng trần

Bài hát: Lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn

Bài hát: Lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn

Nhạc Phật giáo 🞄 04/5/2021

Phật Thích Ca Mâu Ni đã tịch diệt Niết Bàn vào đêm rằm tháng hai, để cảm niệm, tri ân ân đức cũng như những giá trị chân thật mà Đức Thế Tôn đã mang lại ...

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền

Nhạc Phật giáo 🞄 17/4/2021

Bài hát: Dâng lời sám hối mẹ cha | Thể hiện: Phật tử Hoàng Chí Quyền. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi nhạc phẩm trong video sau đây...

Bài hát: Công đức cúng dường Xá lợi | Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Bài hát: Công đức cúng dường Xá lợi | Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Nhạc Phật giáo 🞄 10/4/2021

Bài hát: Công đức cúng dường Xá lợi | Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian | Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng cùng vũ đoàn Diamonds

Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian | Thể hiện: Phật tử chùa Ba Vàng cùng vũ đoàn Diamonds

Nhạc Phật giáo 🞄 09/4/2021

Lời bài hát “Mặt trời soi chiếu cứu thế gian” mang một ý nghĩa rất đặc biệt, đó là tán dương ân đức của Tam Bảo. Khi hát bài hát này với tâm thành tín đối với Tam Bảo...