10 lợi ích của việc giữ giới theo lời Phật dạy

Đức Phật từng dạy các đệ tử lấy giới làm thầy. Bởi giới chính là nền tảng căn bản cho các thiện Pháp được nảy nở và tăng trưởng. Tựa như ngọn đèn sáng, giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn. Do vậy, việc giữ giới giúp cho chúng ta có những công đức thù thắng. Để tìm hiểu về những công đức này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên!

>>> Những hình ảnh quý giá về sự tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành giữ giới của Đức Phật, ăn ngày một bữa, tối ngủ trong rừng

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành giữ giới của Đức Phật, ăn ngày một bữa, tối ngủ trong rừng

Các bài viết bạn nên xem:

Bát Quan Trai Giới – Nền Tảng Phát Sinh Và Tăng Trưởng Thiện Pháp

Hàng Ngàn Phật Tử Về Chùa Ba Vàng Tu Học Bát Quan Trai Giới Ngày 08/06/Kỷ Hợi

Giới Luật – Kinh Nikaya Giảng Giải

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Cấm Chế Giới Một Lần? – Câu 160 – 162 – Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Làm Sao Để Giữ Giới Không Sát Sinh Tại Gia?

Tags:
Link to map Back top top