28 đức tính đàn ông cần có để trở thành người chồng tuyệt vời

Trên góc độ tâm lý chung của xã hội, đa phần người phụ nữ nào cũng đều muốn tìm cho mình một bến đỗ bình an trong suốt cuộc đời, chính vì lẽ đó đấng mày râu nhiều khi cũng muốn xây dựng cho bản thân mình hình tượng tốt đẹp để trở thành người chồng tuyệt vời trong mắt vợ của mình. Tuy nhiên, không phải người nam nào cũng biết và sở hữu đầy đủ những phẩm chất cần phải có để thực hiện việc đó.

Biết quan tâm, chăm sóc vợ là một trong những đức tính đàn ông cần có để gia đình được hạnh phúc

Biết quan tâm, chăm sóc vợ là một trong những đức tính đàn ông cần có để gia đình được hạnh phúc

Câu chuyện trên đây kể về tiền thân của đức Phật Thích Ca – Đức Bồ tát Mahosatha, người sở hữu 28 pháp ưu thắng, đầy đủ phẩm chất để trở thành một người chồng tuyệt vời khiến người vợ của Ngài là bà Amaradevi không thể dễ gì mà sinh ra được ý tưởng tà hạnh. Những pháp đó là những pháp gì? Video“28 đức tính đàn ông cần có để trở thành người chồng tuyệt vời” do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải sẽ liệt kê đầy đủ những pháp ưu thắng đó.

Các video bạn nên xem:

Tags:
Link to map Back top top