trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 23/01/2021

tức 11/12 Canh Tý

Pháp âm

Pháp âm

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Pháp âm
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Ăn trộm tiền phải sám hối thế nào để tiêu nghiệp khi người bị trộm đã mất?

24/12/2020

353 Lượt xem

Bạn con trước có ăn trộm tiền của một người khác. Số tiền ấy bạn con đem đi nướng vào game, chơi game. Trong số người mà bạn con lấy tiền đó họ đã mất. Vậy bây giờ bạn ấy phải làm gì để sám hối ạ?...

Câu hỏi:
“Kính bạch Thầy, con có một người bạn, bạn con trước có ăn trộm tiền của một người khác. Họ là lao động nghèo, rất vất vả mới kiếm được số tiền đó. Việc ăn trộm diễn ra trong một khoảng thời gian dài, số tiền ấy bạn con đem đi nướng vào game, chơi game. Bây giờ trong số người mà bạn con lấy tiền đó họ đã mất, có người mất. Vậy con xin hỏi Sư Phụ, bây giờ bạn ấy phải làm gì để sám hối ạ?
Kính xin Sư Phụ chỉ dạy. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ.”
Để lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video “Đã lỡ ăn trộm, phải sám hối thế nào để tiêu nghiệp khi người bị trộm đã mất” trên đây.

Bài liên quan