Bản chất của sự sợ hãi dưới góc nhìn đạo Phật

Thầy Thích Trúc Thái Minh từng nói: “Đã là phàm phu luân hồi thì còn đầy sợ hãi… Giáo lý của Đức Phật chỉ cho chúng ta rất rõ con đường đi đến chỗ diệt trừ mọi sự lo sợ, mọi sự khổ đau.”

>> Hành trì kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – phương pháp tu tập chuyển hóa khổ đau

 Chúng ta thường sợ hãi khi sự việc xảy đến mình không làm chủ được nó

Chúng ta thường sợ hãi khi sự việc xảy đến mình không làm chủ được nó

Trên đây là video do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng, giúp chúng ta hiểu rõ về nguồn gốc và cách dứt trừ nỗi sợ hãi theo góc nhìn đạo Phật.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top