Buổi Sinh Hoạt Lần Thứ 3 – Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Chùa Ba Vàng

Ngày 23/10/2017 tức mùng 3 tháng 9 năm Đinh Dậu, gần 300 thành viên Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng  đã có mặt tại chùa Ba Vàng để tham dự buổi sinh hoạt lần 3 của Câu Lạc Bộ Tuổi Trẻ Ba Vàng

Trải qua mỗi lần sinh hoạt Câu lạc bộ với nhiều hoạt động tu tập, vui chơi bổ ích tại chùa Ba Vàng, các thành viên Câu lạc bộ đều cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi có cơ hội vừa được vun trồng phước báu cho tương lai, vừa được chuyển hóa thân tâm mình, để trở thành những người trẻ có hiếu nghĩa, có ích cho gia đình, xã hội và cho Tổ quốc.

Tags:
Link to map Back top top