Có kiếp trước, kiếp sau hay không?

Đức Phật đã dạy rằng:

“Muốn biết nhân đời trước

Xem thụ hưởng đời này

Muốn biết quả đời sau

Phải xem gieo nhân kiếp này”

>>> Sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia – câu hỏi số 074 – 076 – phần 30 – kinh Mi Tiên vấn đáp

Vậy mà lại có quan điểm cho rằng kiếp trước, kiếp sau không liên quan gì đến nhau, vì chẳng nhớ kiếp trước mình thế nào, nên kiếp này mình cứ sống thoải mái, kiếp sau mình ra sao thì mặc kệ. Trong video “Có kiếp trước, kiếp sau hay không?” trên đây, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ lý giải cho chúng ta hiểu rõ hơn về lời dạy của Đức Phật, về mối liên hệ mật thiết giữa kiếp trước và kiếp sau của chúng ta.

Các bài nên xem: 

Tags:
Link to map Back top top