Đã quy y Tam Bảo có cần phải hóa giải bát hương bản mệnh không?

Có trường hợp người đệ tử Phật trước khi quy y Tam Bảo đã từng đến những nơi như đền, điện, cửa thánh… để tôn bát hương bản mệnh, làm những nghi lễ tâm linh hoặc phát những lời thề nguyện của tôn giáo đó. Người ấy sau khi quy y Phật, Pháp, Tăng rồi có cách nào để những việc đã làm trước kia được hóa giải không?

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Đây là thắc mắc không chỉ của bạn đặt câu hỏi trong video mà chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều người đã từng đi xem bói, đã từng nghe thầy bói hướng dẫn làm những nghi lễ tâm linh…; nay có duyên được gặp chính Pháp, muốn quay về nương tựa vào trí tuệ của Phật.

Người đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi có cần thiết phải hóa giải bát hương bản mệnh không? (Ảnh minh họa)

Người đã quy y Phật, Pháp, Tăng rồi có cần thiết phải hóa giải bát hương bản mệnh không? (Ảnh minh họa)

Cũng trong video trên, Thầy Thích Trúc Thái Minh sẽ đưa ra cho chúng ta câu trả lời về những lợi ích tâm linh khi chúng ta phát nguyện quy y Tam Bảo, chân thật thực hành lời Phật dạy.

Các bài viết nên xem:

Tags:
Link to map Back top top