Đi tìm mùa xuân bất diệt

Chư Tăng chùa Ba Vàng đã và đang tu học như thế nào?

Video sau nói về hành trình đến với mùa xuân bất diệt không hề đơn giản và nhẹ nhàng. Con đường ấy đầy rẫy những chông gai thử thách, nhưng những ai có đầy đủ nghị lực và ý chí của bậc xuất trần thì có thể làm được trên cõi đời nhiều khổ ít vui này.

Là những người con Phật không ai lại có thể quên được ngày mùng 8 tháng 2 (Âm Lịch) – ngày xuất gia của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Ngày này cách đây hơn 2600 năm trước, tại thành Ca Tỳ La Vệ, Thái Tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cung vàng điện ngọc cùng các ham muốn dục lạc của thế gian để xuất gia tìm đạo giải thoát cứu khổ cho muôn loài. Ngài đã phất lên ngọn cờ giải thoát, đã truyền dạy giáo pháp nhiệm màu và bất tử cho nhân thiên, ngài đã chỉ cho chúng sinh con đường tìm về với mùa xuân bất diệt.

Các bài bạn nên xem: 

Tết Với Chư Tăng Tu Tập Trong Rừng

Những khoảnh khắc ấn tượng ghi dấu ấn Ba Vàng

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng làm tròn hiếu đạo

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập trong rừng vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết

Tại Sao Chư Tăng Chùa Ba Vàng Ăn Ngày Một Bữa?

Tags:
Link to map Back top top